Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarde Van Sint Maria

1.1 Door het plaatsen van een bestelling op onze website accepteert u het aanbod van onze restaurant, welke in uw postcodegebied levert en gaat u een overeenkomst aan met onze restaurant. Onze restaurant zal uw bestelling bij u afleveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen ingediend te worden via ons contact formulier. Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan Mollie B.V., welke op haar beurt zorg zal dragen voor het storten van de betaling naar de rekening van onze restaurant. Uw bestelling kan niet herroepen worden. Bestellingen kunnen na betaling niet geannuleerd worden.

1.2 In het kader van deze overeenkomst worden er door onze restaurant persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.

1.3 Ons Restaurant zal uw persoonsgegevens nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

Bezorging

2.1 Voor bezorging van een bestelling gelden bezorgkosten die worden aangegeven tijdens het bestellen. De prijzen die vermeld staan op de website en app zijn exclusief de kosten voor bezorging.

2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 21:00. De openingstijden staan vermeld op onze website.

2.3 Alhoewel ernaar gestreefd wordt uw bestelling binnen 30 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan worden. Als het niet gehaald wordt de bestelling binnen het gestreefde 30 minuten te bezorgen laten we het u z.s.m. weten via email/telefoon.

2.4 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geplaatst en betaald.

2.5 Als de bestelling niet naar wens is (bijvoorbeeld omdat de bestelling niet klopt met hetgeen u had besteld) krijgt u een vergoeding (in overleg met onze restaurant). U neemt daartoe telefonisch contact op met onze restaurant.

Klachtenprocedure

3.1 Eventuele klachten over een bestelling of de aflevering daarvan dient u rechtstreeks telefonisch in te dienen. Wij zullen de klacht in behandeling nemen en contact met u opnemen en streven ernaar de ontvangen klacht zo spoedig mogelijk te behandelen en de bevindingen terug te koppelen.

Toepasselijk recht

4.1 Door het bezoeken van onze website of app accepteert u automatisch deze voorwaarden. Ook blijven ze van toepassing op eventuele latere bezoeken, tenzij de voorwaarden zijn gewijzigd.

4.2 Onze restaurant kan te allen tijde de algemene voorwaarden wijzigen; het is daarom raadzaam bij een volgend bezoek of bestelling de voorwaarden opnieuw te raadplegen.

4.3 De overeenkomsten tussen Ons Restaurant en u worden beheerst door Nederlands recht.